Brug 86 in de Nieuwe Vijzelstraat over de Lijnbaansgracht.Tot 5 juli 2016 stond deze brug onofficieel bekend als Bakkerijbrug, genoemd naar de
Meel- en Broodfabriek, die in 1857 op de hoek Vijzelstraat/Lijnbaansgracht
op initiatief van Samuel Sarphati geopend werd.
Sindsdien is deze naam komen te vervallen.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.