Brug 2472 in de J.H. van Heekweg bij de Ringweg Noord.


Brug 2472 in 2014.