Brug 2473 in de Elzenhagensingel bij de Ringweg Noord.