Dirk de Waterduikerbrug, brug 617 in de Noordzijde bij de Sloterparkbadlaan.Dirk Rietveldt (1858-1940) heeft vele mensen (misschien wel 74), honden en katten uit het
water van de Amsterdamse grachten gered. Hij was daarom een zeer gerespecteerd figuur in
de Jordaan en hij kreeg diverse medailles van de stad Amsterdam voor menslievendheid.
In de onmiddellijke omgeving van deze brug is een drietal hofjes vernoemd naar mannen,
die eveneens veel drenkelingen gered hebben, te weten Doris Rijkers, Jan Cupido en
Frans Naerebout.De naamgeefster van deze brug is Lia Korrel.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.