Sleutelbrug, brug 201 in de Grimburgwal over de O.Z. Voorburgwal.


Deze vaste brug is genoemd naar de zeventiende-eeuwse brouwerij 'De Sleutel',
die eigendom was van Gerrit Bicker en die op de plaats van het huidige Binnengasthuisterrein lag.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.