Elf steigerbruggen in het Open Havenfront.














Bovenstaande foto's zijn gemaakt in juni 2019, onderstaande foto's dateren uit 2011.