Brug 1616 in de afslagtunnel van de Geinlijn bij de Ophemerthof.