Brug 2154 in een fietspad bij de Osdorperweg.
Bovenstaande foto's zijn gemaakt op 21 april 2019. Onderstaande foto's zijn enige jaren eeder gemaakt.