Brug 2155 in het Bosch van Drakesteinpad bij de Osdorperweg.Bovenstaande foto's zijn gemaakt op 21 april 2019. Onderstaande foto's zijn enige jaren eeder gemaakt.