Keizersbrug, brug 286 in de Korte Koningsstraat over de Oudeschans.
Deze brug is ontworpen door Dirk Sterenberg.
Hoewel deze brug voor de Korte Koningsstraat ligt, ontleent zij haar naam aan de nabijgelegen Keizersstraat.
Mogelijk heeft men voor deze naam gekozen om verwarring te voorkomen,
omdat er toentertijd al een Koningssluis was bij het Koningsplein over de Herengracht.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.