Brug 2176 in Park Frankendael.

Deze brug had tot 2016 het nummer 2312.