Brug 2173 in Park Frankendael.

Deze brug had tot 2016 het nummer 2313.