Brug 2294 in Park Frankendael bij Volkstuinenpark Klein Dantzig.

Bovenstaande foto's dateren uit mei 2018 en onderstaande uit 2010.