Brug 965 tussen het Hoogt en de Buikslotermeerdijk.