Korrelbrug, brug 143 in de Eerste Jan Steenstraat over de Boerenwetering.


Bij de renovatie van deze brug eind 2020 zijn nieuwe nummerbordjes geplaatst.
Deze vaste brug is genoemd naar de familie Korrel, die van 1947 tot 1985 een melkzaak had in de Eerste Jan Steenstraat 4.
Deze brug is tevens bedoeld als een eerbetoon aan de vele verdwenen kleine middenstanders uit de jaren vijftig, zestig en zeventig;
een tijd waarin nog gepoft kon worden.

Op 13 april 2002 werd de Korrelbrug geopend door Wes Korrel en Lenie Harte-Korrel en door Bep de Jong-Korrel.Lia Korrel hield de openingsspeech en de muziek werd verzorgd door de
orgeldraaiers Heribert Delicaat en Johan Boosman (met hoed op).Klik hier voor meer informatie over de totstandkoming van deze brugnaam en de opening ervan.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.