Brug 993 in de Schellingwouderbreek bij de Breekstraat.