Brug 990 in de Schellingwouderbreek bij de Breekstraat.