Brug 1916 in de Th.K.van Lohuizenstraat over het Lozingskanaal.