Twee steigerbruggen in het IJmeer aan de Uitdammerdijk.