Brug 2009 in de Vennepluimstraat over de Groene Tunnel.