Brug 1830 tussen het Freule Wttenwaalpad en de Albardagracht.