Brug 2181 in Park Frankendael.
Deze brug had tot 2016 het nummer 2306.