Zes bruggen in de Waternatuurtuin van het Westerpark.