Keersluis Nieuwe Diep, brug 12P in de Westelijke Merwedekanaaldijk.