Oude Entrepotdokschutsluis, sluis 104 in de Entrepotsluis bij de Hoogte Kadijk.