Leidsebosjebemaling, sluis 204 in de Singelgracht bij het Leidseplein.
Deze sluis is genoemd naar het naburige Leidsebosje.