Kolbergbrug, brug 2426 tussen het Revaleiland en het Narva-eiland.Kolberg was de Duitse naam voor de Poolse havenstad Kolobrzeg aan de Oostzee.
De namen in de Houthavens zijn vernoemd naar plaatsen waarmee Nederland
in de zeventiende en achttiende eeuw veel handel gedreven heeft.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.