Koningsbergenbrug, brug 2427 tussen het Narva-eiland en het Memeleiland.Koningsbergen was de Duitse naam voor de Russische exclave Kaliningrad aan de Oostzee.
De namen in de Houthavens zijn vernoemd naar plaatsen waarmee Nederland
in de zeventiende en achttiende eeuw veel handel gedreven heeft.
Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.