Brug 927 in de Zuidbuurt-Kruitmolenpark van Elzenhagen-Zuid in Noord.
Deze brug moet nog gebouwd worden en is waarschjnlijk in 2026 gereed.
Zodra er foto's van deze brug gemaakt kunnen worden, zullen deze hier geplaatst worden.