Brug 930 in het J. Drijverplantsoen bij Amerbos.


)