Brug 2032 in de Emmy Andriessestraat over de Hollandiagracht.