Brug 2110 in de IJdoornlaan over de Elzenhagensingel.