Bibbertjesbrug, brug 544 ten oosten van de Kleine Vijver in het Amsterdamse Bos.


Deze Piet Kramerbrug, houdt de herinnering levend aan de tijd, waarin het Bos (Boschplan) werd aangelegd.
Er werd toen met treintjes grond af- en aangevoerd.
Als de trein over deze brug reed bibberde zij nogal en de wisselwachter met haar.
Deze man werd daarom al snel Bibbertje genoemd.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.