Brug 562 ten oosten van de Bosrandweg in het Amsterdamse Bos.