Vier bruggetjes in de Ravel Residende aan de Antonio Vivaldistraat in Zuid.