Brug 1815 in de Antwerpenbaan bij de Arendonksingel.