Brug 1261 in de Loper naar de Toekomst over de Holterbergweg.


Bovenstaande foto's dateren uit juni 2019, onderstaande uit 2011.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.