Brug 1833 in de Arendonksingel bij het Aarschotpad.