Arlandametrobrug in de spoorbaan over de Arlandaweg.