Willem Hovybrug, brug 761 in de Baden Powellweg over de Slotervaart.
Op 23 november 2022 werd deze brug geopend door VU-voorzitter Mirjam van Praag en
Nazmi Turkkol, lid van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West.
Onderstaande foto's zijn gemaakt door Cees Fisser.


Willem Hovy (1840-1915) was directeur van brouwerij De Gekroonde Valk aan de Hoogte Kadijk.
Hij was medeoprichter van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium.
Klik hier voor een wikipedia artikel over Willem Hovy.


Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.