Volewijckbrug, brug 2475 in de IJpromenade over het Buiksloterkanaal.Bovenstaande foto is gemaakt door Thomas Schlijper.Deze brug is genoemd naar De Volewijck, een vogelrijk schiereilandje in het IJ, waarover de stad in 1393 zeggenschap kreeg.
Op dit land stond tot 1795 een massagalg met staken, waaraan de lijken van misdadigers, die op de Dam waren opgehangen,
nogmaals langdurig werden gehangen 'ter grauwelijck exempel'.
Deze door Mike Korth ontworpen brug is gebouwd in Vlissingen en daarna over water naar haar huidige plek vervoerd.
Een informele naam voor deze brug is Overhoeksbrug, genoemd naar de door Arthur Staal ontworpen toren, die in de volksmond
ook wel de Vaponastrip of de Shelltoren genoemd wordt.
Deze toren uit 1966 staat 45 graden gedraaid ten opzichte van de IJ-oever en staat daarmee 'overhoeks'.
Momenteel gaat deze toren als A'damtoren door het leven.

Klik hier voor een wikipedia artikel over deze brug.