Vier bruggen in de Eendenkooi aan de Bauduinlaan .
Bovenstaande foto's zijn gemaakt in juni 2018. Onderstaande foto's dateren van maart 2022.