Negen duikers in de De Boelelaan.
Bovenstaande foto's zijn gemaakt in augustus 2019, onderstaande foto's dateren uit 2013.