Twee bruggen in het gemaal Houtrak Polder bij de Machineweg.