Brug naar een recratiesteiger van restaurant Cedars aan de Heemstedestraat.