Drie brugggen in De Ceuvel aan de Korte Papaverweg.