Brug 2396 in het plantsoen bij de Cort van der Lindenkade.