Brug 2199 in het Damloperspad bij de Jachthavenweg.