Brug naar een aanlegsteiger van Roei- en Zeilvereniging De Amstel aan de Hobbemakade.