Diemerdammersluis, brug 52P in de Diemerzeedijk bij de Diemervijfhoek.
Bovenstaande foto's zijn gemaakt in juli 2019, onderstaande foto's dateren uit 2013.
Deze brug en sluis zijn genoemd naar de naastgelegen kustbatterij Diemerdam.